Dagelijks bestuur

 

BO£S wordt gerund door Célie, onze communicatieverantwoordelijke via Sportwerk Vlaanderen. Zij kan beroep doen op heel wat vrijwilligers die zich enkele tot meerdere uren per week voor BOAS inzetten.  

 • Dries die alle trainingen uitschrijft, de persoonlijke trajecten begeleidt, mee het beleid uitzet en trainer is in Kortrijk en Roeselare.
 • Wim die onze vertrouwenspersoon is en helpt bij het uitschrijven van de projecten.
 • Evelien die de contactpersoon is met de zwemmers, en de mailbox info@boasvzw.be beheert.
 • Katia die ervoor zorgt dat al onze projecten (wedstrijden, stages, randevenementen) goed verlopen. ook zij doet dit via Sportwerk Vlaanderen.
 • Joris die de wedstrijdcoördinatie doet voor de reguliere Belgisch Paralympische wedstrijden.
 • Ruben die verantwoordelijk is voor onze topzwemmers binnen BOAS die meestal bijkomend bij een reguliere club zwemmen en contact heeft met de ZwemFed
 • Christelle die achter de schermen alle gegevens van de leden beheert.
 • Jan die ervoor zorgt dat alle trainers op hun gemak zijn en weten wat ze moeten doen. Jan is bijkomend verantwoordelijke voor alle studenten die stage doen bij ons.
 • Lynn die de boekhouding en onze betalingen doet voor BOAS.
 • De 50 trainers die vol enthousiasme wekelijks training geven.
 • Helpende handen die paraat staan bij wedstrijden, eetfestijnen, sinterklaasfeest, zwemstage ...
 • De leden van de adviesraad  (Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering) die 3 à 4 x per jaar samenkomen,
 • ...

Ben je heel goed in iets en wil je je talent inzetten voor BO£S?  Graag!  Check deze pagina!

Organogram

Stefan Meersseman

Voorzitter

voorzitter@boasvzw.be

 

André Christiaens

Secretaris

dries@boasvzw.be

Wim Auwerx

Ondersteuner 

wim@boasvzw.be

 

Bart Rogé

Célie Cornette

Communicatieverantwoordelijke

celie@boasvzw.be

Katia T'Joen

Coördinator van de evenementen

katia@boasvzw.be 

Lynn Voorbraeck

Verantwoordelijke boekhouding

lynn@boasvzw.be

Evelien Doom

informatie verantwoordelijke

info@boasvzw.be

Joris Van Laere

Wedstrijd verantwoordelijke

joris@boasvzw.be

 

Ruben Berteloot

competitie verantwoordelijke (VZF en internationaal)

ruben@boasvzw.be

Jan Berteloot

verantwoordelijke trainers organisatie

jan@boasvzw.be

 

Christelle Dejaegher

administratief verantwoordelijke voor ledenbeheer

admin@boasvzw.be

Vertrouwenspersoon

Wim Auwerx

Als jonge sporter, ouder, begeleider of andere betrokkene kan je bij ons aanspreekpunt integriteit (API) terecht met een vraag, vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag (bv. pesten) of bij een aantasting van je  lichamelijke of seksuele integriteit. 

ondersteuning@boasvzw.be