Dagelijks bestuur

 

BO£S wordt gerund door Célie, onze communicatieverantwoordelijke via Sportwerk Vlaanderen. Zij kan beroep doen op heel wat vrijwilligers die zich enkele tot meerdere uren per week voor BOAS inzetten:  

 • Dries die alle trainingen uitschrijft, de persoonlijke trajecten begeleidt, mee het beleid uitzet en trainer is in Kortrijk en Roeselare.
 • Wim die onze vertrouwenspersoon is en helpt bij het uitschrijven van de projecten.
 • Johan die de contactpersoon is met de zwemmers, en de mailbox info@boasvzw.be beheert.
 • Evelien die verantwoordelijk is voor ons ledenbeheer. 
 • Katia die ervoor zorgt dat al onze evenementen (wedstrijden, randevenementen) goed verlopen.
 • Charlotte die de BOAS-stages organiseert. 
 • Sara die de wedstrijdcoördinatie doet voor de reguliere Belgische Paralympische wedstrijden.
 • Ruben die verantwoordelijk is voor onze topzwemmers binnen BOAS die meestal bijkomend bij een reguliere club zwemmen.
 • Christelle die achter de schermen alle gegevens van de leden beheert.
 • Jens die de trainers aanstuurt en begeleidt. Jens is bijkomend verantwoordelijke voor alle studenten die stage doen bij ons.
 • Lynn die de boekhouding en de betalingen doet voor BOAS.
 • De 50 trainers die vol enthousiasme wekelijks training geven.
 • Helpende handen die paraat staan bij wedstrijden, eetfestijnen, sinterklaasfeest, zwemstage...
 • De leden van de adviesraad  (Bestuursorgaan en de Algemene Vergadering) die 3 à 4 x per jaar samenkomen,
 • ...

Ben je heel goed in iets en wil je je talent inzetten voor BO£S?  Graag!  Check deze pagina!

Organogram

Stefan Meersseman

Voorzitter

Lid bestuursorgaan

voorzitter@boasvzw.be

 

André Christiaens

Secretaris

Lid bestuursorgaan

dries@boasvzw.be

Wim Auwerx

Ondersteuner / API

Lid bestuursorgaan

wim@boasvzw.be

 

Bart Rogé

Penningmeester

Lid bestuursorgaan

Charlotte Seaux

Coördinator stages / API

Lid bestuursorgaan

charlotte@boasvzw.be

Célie Cornette

Communicatieverantwoordelijke

celie@boasvzw.be

Katia T'Joen

Coördinator evenementen 

katia@boasvzw.be 

Lynn Voorbraeck

Verantwoordelijke boekhouding

lynn@boasvzw.be

Johan Dumortier

Informatieverantwoordelijke

info@boasvzw.be

Evelien Doom

Ledenbeheer

evelien@boasvzw.be

Sara Chiers

Wedstrijdverantwoordelijke

joris@boasvzw.be

 

Ruben Berteloot

Competitieverantwoordelijke (VZF en internationaal)

ruben@boasvzw.be

Jens Desender

Trainersverantwoordelijke

jens@boasvzw.be

 

Vertrouwenspersoon

Wim Auwerx

Als jonge sporter, ouder, begeleider of andere betrokkene kan je bij ons aanspreekpunt integriteit (API) terecht met een vraag, vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag (bv. pesten) of bij een aantasting van je  lichamelijke of seksuele integriteit. 

ondersteuning@boasvzw.be